Chính sách bảo mật thông tin

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thấp chỉ dùng để liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng

– Phạm vị thu thập thông tin bao gồm:

  1. Họ và tên
  2. Địa chỉ email
  3. Điện thoại
  4. Địa chỉ nhận hàng
  5. Thông tin bổ sung (không bắt buộc)

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ laptop72 gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng

3- Thời gian lưu trữ thông tin

1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 Địa chỉ văn phòng: 4 Tô Hiến Thàng, P4, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng Gửi email về laptop72.com@gmail.com  để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để laptop72 chăm sóc khách hàng.